ЦНАП М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дневник

Главная » 2012 » Лютий » 27 » 02_013_001
15:55
02_013_001
РЕГЛАМЕНТ
(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

Спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого 
шару ґрунту) земельної ділянки
(назва документа дозвільного характеру)

Управління Держземінспекції Головного управління Держкомзему у Запорізькій області
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)


 
1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання
Єдиний дозвільний центр м.Запоріжжя   
2. Місцезнаходження дозвільного центру 69095, м.Запоріжжя, вул. Українська, 50   
3. Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру
  
4. Реквізити адміністратора (ів) та представника (ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру:
1.Біла Ольга Валеріївна
2.Глущенко Марина Миколаївна;
3.Левченко Тетяна Валеріївна
4.Скачко Олена Валеріївна;
5.Овчинникова Надія Сергіївна;
6.Тур Олександра Іванівна;
7.Радченко Ірина Юріївна;
8.Кладєй Наталія Миколаївна
  
5. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:   
5.1. Закони України (назва, частина, стаття) Земельний кодекс України вiд 25.10.2001 № 2768-III (зі змінами), ЗУ „Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19.06.2003 № 963 - IV, ЗУ „Про охорону земель” вiд 19.06.2003 № 962-IV (зі змінами), ЗУ „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” від 06.09.2005 (зі змінами) ;№ 2806- IV, ЗУ «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI   
5.2. Акти Кабінету Міністрів України (назва, дата та номер, пункт) -   
5.3. Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт) Положення про Головне управління Держкомзему у Запорізькій області, затверджене наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 08.01.2010 № 7; Наказ Держкомзему України № 1 від 04.01.2005 «Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок », зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за 70/10350   
5.4. Акти місцевих органів  виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)
-   
6. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру
1. Письмова заява на отримання дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару грунту).
2. Письмова заява на проведення обстеження (контрольного обміру) земельної ділянки.
3:
- копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою;
 - у разі необхідності проведення робіт, повязаних їз зняттям грунтового покриву на земельних ділянках, користування яких підтверджено правовстановлюючими документами сторонніх осіб – письмову згоду землевласників або землекористувачів.
4:
- копія паспорта громадянина - для фізичної особи; 
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; 
- копія статуту або положення юридичної особи;
- інформація про керівника або заступника юридичної особи -   прізвища, ім’я та по батькові, номери контактних телефонів;
- інформація про особу,  відповідальну за додержання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту,- відповідний наказ, копія паспорта, номери контактних телефонів;
-за необхідністю – інформація про представника для отримання спеціального дозволу-  довіреність на отримання дозволу, копія паспорта, номери контактних телефонів);
5. Проект землеустрою (робочий проект щодо рекультивації порушених земель, копія ліцензії розробника проекту) із зазначенням його розробника, копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою.
6:
-копія агрохімічного паспорта земельної ділянки (земель сільськогосподарського призначення);
- матеріали грунтових обстежень земельної ділянки інших категорій земель, відведених під будівництво об`єктів.
7. Копія договору на виконання земляних робіт (у разі, якщо заявник уклав договір на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки з іншою фізичною чи юридичною особою).
8. Копія платіжного документа, що підтверджує сплату коштів за відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (у разі їх наявності).   
7. Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру) Безоплатно   
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)
-   
7.2. Розмір плати -   
7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати -   
8. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру 30 днів, а у разі необхідності строк може бути подовжено за письмовою згодою заявника, але не більше ніж на 10 календарних днів.   
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру
1. Надання неповного пакету документів.
2. В проекті землеустрою щодо рекультивації порушених земель не визначенні умови зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту та порядок проведення рекультивації порушених земель або визначені в неповному обсязі. 
3.Наявність інформації в агрохімічному паспорті земельної ділянки або в матеріалах ґрунтового обстеження про невідповідність якісного стану грунтів стандартам родючості.   
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)
Строк дії дозволу встановлюється відповідно до строків проведення земляних робіт, визначених у проекті землеустрою   
11. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об`єкта, на який видаєтся документ дозвільного характеру Необхідно для з’ясування  фактичного стану земельної ділянки, яка використовується   
12. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)
-   
12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту)
-
  
12.2. Розмір плати проведення експертизи (обстеження) -   
12.3. Розрахункові рахунки для внесення плати -   
13. Примітки 69095, м.Запоріжжя, вул.Українська, 50. Відповідальна особа: Бережна Олена Володимирівна, 787 45 70

Процедура видачі спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)

 

Заява на видачу дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)

 

 

 

У разі необхідності - проведення обстеження та контрольного обміру земельної ділянки (складання акту перевірки) – висновок щодо видачі або  відмови у видачі документу дозвільного характеру

 

 

 

 

Видача спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) з зазначенням його строку дії

 

 

Просмотров: 639 | Добавил: СистемнийАдміністратор | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Статистика

ПОШУК ПО САЙТУ

Ласкаво просимо!

Анкета

Оцініть наш сайт
Всего ответов: 93

...