ЦНАП М.ЗАПОРІЖЖЯ

01_009_001

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

 

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

(назва документа дозвільного характеру)

Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

1

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр - відділ по роботі з документами дозвільного характеру управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради

2

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса:

69095, м.Запоріжжя, вул.Українська, буд.50

3

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Понеділок - Четвер з 8.00 до 17.00,

П’ятниця з 8.00 до 15.45,

перерва на обід з 12.00до 13.00,

субота, неділя - вихідні.

4

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Адміністратори:

Левченко Тетяна Валеріївна; тел.: (061) 787-48-83

Тур Олександра Іванівна; тел.: (061) 787-45-09

Овчинникова Надія Сергіївна; тел.: (061) 787-50-14

Біла Ольга Володимирівна; тел.: (061) 787-52-91

Радченко Ірина Юріївна; тел.: (061) 787-56-15

Кладєй Наталія Миколаївна; тел.: (061) 787-61-14

Грицак Вікторія Володимирівна; тел..: (061)787-45-09

Уповноважені особи від місцевого дозвільного органу:

Молчанова Юлія Сергіївна,

Махінько Олександр Михайлович

тел. 224-22-67

4.1

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

 

---

4.2

Закони України (назва , частина, стаття)

Закон України «Про рекламу», частина 1 стаття 16,  Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п.63 Переліку).

4.3

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 (у частині, що не суперечить Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»), пункт 3 (далі за текстом – Типові правила…)

4.4

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 №28 «Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання», п.3.1-3.18 Положення.

5

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування  (назва, дата та номер, пункт)

Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м.Запоріжжя, затверджений рішенням виконкому міської ради від 31.05.2010 №250, зі змінами та доповненнями від 25.08.2011 №384 (далі за текстом – Порядок розміщення…), пункт 3.1, пункти 5.1-5.38;

рішення виконкому Запорізької міської ради від 26.05.2011 №251 «Про передачу функцій робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжя», пункт 1.

6

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 

1. Заява за формою затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №1176 до якої додаються фотокартка, комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6,0Х9,0 см) на якому планується розташування рекламного засобу, ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

7

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безкоштовно.

 

У разі платності :

                                   

7.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

                               _

7.2

Розмір плати

                                _

7.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

                                _

8

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом одного місяця з дати отримання заяви.

9

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характера, згідно із встановленим вичерпним переліком.

 

 2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3.Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

10

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

11

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

                                  _

12

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

                                  _

 

У разі платності :

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

                                  _

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

                                  _

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

                                     _

13

Примітки

Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій (Типові правила... п.39., Порядок розміщення... п. 10.3.)


Статистика

ПОШУК ПО САЙТУ

Ласкаво просимо!

Анкета

У опитаванні приймав участь СГД у якого кількість працівників
Всего ответов: 19

...