ЦНАП М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дневник

Главная » 2011 » Жовтень » 10 » 02_002_008
11:46
02_002_008

02_002_008; ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.
Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа:
Закони України:
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Акти Центральних органів виконавчої влади: 
НАКАЗ МІНПРИРОДИ УКРАЇНИ ВІД 05.11.2004 №434 «ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО ВИЛУЧЕННЯ (ВИКУПУ), НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК»
Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування:
0
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру:
В ОБОВЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ ПОДАЄТЬСЯ ЗАЯВА (ЗАТВЕРДЖЕНА ПОСТАНОВОЮ КМУ №1176 ВІД 07.12.2005 Р.), А ТАКОЖ: 
1. КЛОПОТАННЯ (ЗАЯВА) ДО ВІДПОВІДНОЇ РАДИ (ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ).;
2. КОПІЇ УСТАНОВЧОГО ДОКУМЕНТА ТА СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОПІЯ ПАСПОРТА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ: СЕРІЯ, НОМЕР ПАСПОРТА, КОЛИ І КИМ ВИДАНИЙ ТА МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ).;
3. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (ПРАВОВИЙ РЕЖИМ, СКЛАД УГІДЬ, ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ґРУНТОВОГО ПОКРИВУ (НАДАЄТЬСЯ У РАЗІ НАЯВНОСТІ ґРУНТОВОГО ПОКРИВУ), НАЯВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ІНШИХ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ЗЕМЕЛЬ, ЗЕМЕЛЬ, ЗАРЕЗЕРВОВАНИХ ДЛЯ ЗАПОВІДАННЯ, ВОДООХОРОННИХ ЗОН ТА ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ, ЗАПЛАВ МАЛИХ РІЧОК ТОЩО).;
4. ОБґРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА УМОВИ ВИЛУЧЕННЯ (ВИКУПУ), НАДАННЯ АБО ЗМІНИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.; 5. ОБґРУНТУВАННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ТА РОЗМІРУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.
6. ПЛАНОВО-КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ (ПРОЕКТ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НА КОПІЇ ПЛАНУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ З НАНЕСЕННЯМ ПРОСТОРОВИХ МЕЖ ДІЛЯНОК, НА ЯКІ НАДАНІ СПЕЦІАЛЬНІ ДОЗВОЛИ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ, КОНТУРІВ ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ ТА РЕСУРСІВ І МЕЖ ГІРНИЧОГО ВІДВОДУ, ПЛАН МЕЖ ЗОН ОБМЕЖЕНЬ І СЕРВІТУТІВ, ВИКОПІЮВАННЯ З ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ЗАБУДОВИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ, СХЕМИ ПЛАНУВАННЯ РАЙОНУ, ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ВІДПОВІДНО ДО КОНКРЕТНОЇ СИТУАЦІЇ).;
7. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.;
8. РІШЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ РАДИ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ) ПРО ДОЗВІЛ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.;
9. ДОГОВІР ПРО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.;
10. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.;
11. ПОГОДЖЕННЯ ВИЛУЧЕННЯ (ВИКУПУ), НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (З РОЗШИФРОВКОЮ ПО УГІДДЯХ) ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ (ВЛАСНИКІВ) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, ВІДПОВІДНОЇ РАДИ (ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ).;
12. ЗАТВЕРДЖЕНІ АКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО І ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА, ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМ (ВЛАСНИКАМ) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (У ВІДПОВІДНИХ ВИПАДКАХ).;
13. ПРИ ВІДВЕДЕННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАДР ТОЩО (КРІМ ВИДОБУВАННЯ ДЛЯ ГОСПОДАРСЬКИХ І ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ КОРИСНИХ КОПАЛИН МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ І ТОРФУ ЗАГАЛЬНОЮ ГЛИБИНОЮ РОЗРОБКИ ДО ДВОХ МЕТРІВ) ДОДАТКОВО НАДАЮТЬСЯ: СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ, ПЛАН ГІРНИЧОГО ВІДВОДУ, ГІРНИЧО-ВІДВІДНИЙ АКТ, АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ З ГРАФІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ, КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ГІРНИЧИХ РОБІТ, ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ (ВІДПОВІДНО ДО КОНКРЕТНОЇ СИТУАЦІЇ).;
14. ПРОЕКТ КОНСЕРВАЦІЇ ДЕГРАДОВАНИХ, ТЕХНОГЕННО-ЗАБРУДНЕНИХ ТА МАЛОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ, АБО ПРОЕКТ ЗЕМЛЮВАННЯ МАЛОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЕЛЬ (У ВІДПОВІДНИХ ВИПАДКАХ).;
15. АКТ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ (ЛІСОВИХ ПЛОЩ) (У ВІДПОВІДНИХ ВИПАДКАХ).;
16. КОПІЯ ОХОРОННОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ЗЕМЕЛЬ, ЗАРЕЗЕРВОВАНИХ ДЛЯ ЗАПОВІДАННЯ, ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ВСТАНОВЛЕНИХ ОБМЕЖЕНЬ (ОБТЯЖЕНЬ) ТА ЗЕМЕЛЬНИХ СЕРВІТУТІВ (У ВІДПОВІДНИХ ВИПАДКАХ).
Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру:
БЕЗОПЛАТНИЙ
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту):
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Розмір плати:
0
Розрахунковий рахунок для внесення плати:
0
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру:
3 ТИЖНІ
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1.НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЮЧОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ, НЕПРИПУСТИМОСТІ ЇЇ З ТОЧКИ ЗОРУ ПОТРЕБ ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ ТА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.; 2. ВІДСУТНІСТЬ У НАДАНИХ НА ПОГОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛАХ НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ.; 3. ВИЯВЛЕННЯ НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ У ПОДАНИХ ДОКУМЕНТАХ; 4. НЕВИКОНАННЯ ФІЗИЧНОЮ ЧИ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО РЕКУЛЬТИВАЦІЇ РАНІШЕ ПОРУШЕНИХ ТА ВІДПРАЦЬОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ, НАДАНИХ ЇЙ У ВЛАСНІСТЬ ЧИ КОРИСТУВАННЯ.; 5. НЕУСУНЕННЯ У ВСТАНОВЛЕНИЙ ТЕРМІН ФІЗИЧНОЮ ЧИ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ ПОРУШЕНЬ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НЕВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ ПОРУШЕННЯМ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НЕВИКОНАННЯ ВКАЗІВОК (ПРИПИСІВ) ПОСАДОВИХ ОСІБ ПРИРОДООХОРОННИХ ОРГАНІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО КОНСЕРВАЦІЇ ДЕГРАДОВАНИХ ТА ТЕХНОГЕННО-ЗАБРУДНЕНИХ З ЇХ ВИНИ ЗЕМЕЛЬ, А ТАКОЖ ВІДПОВІДНИХ РІШЕНЬ СУДУ.
Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії):
ВИСНОВОК Є ЧИННИМ НА ПЕРІОД НЕЗМІННОСТІ ТА У РАЗІ ВИКОНАННЯ ВИЗНАЧЕНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ ТА ВІДПОВІДНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ВИМОГ ТА УМОВ, ЗА ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ПОГОДЖЕННЯ.
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об єкта, на який видається документ дозвільного характеру:
У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ ПРОВОДИТЬСЯ ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.
Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження):
БЕЗОПЛАТНО
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту):
0
Розмір плати проведення експертизи (обстеження):
0
Розрахункові рахунки для внесення плати:
0
Просмотров: 425 | Добавил: СистемнийАдміністратор | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Статистика

ПОШУК ПО САЙТУ

Ласкаво просимо!

Анкета

Актуальність інформації на стендах (відповідність існуючим процедурам)
Всего ответов: 22

...