ЦНАП М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дневник

Главная » 2012 » Лютий » 9 » 02_019_004
16:35
02_019_004
РЕГЛАМЕНТ (ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА)
висновок _державної санітарно - епідеміологічної експертизи на об’єкти поводження з відходами для отримання дозволу на розміщення і утворення відходів та погодження лімітів
(назва документа дозвільного характеру)
_Державний _заклад «Запорізька лінійна СЕС на Придніпровський залізниці» 
(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)
1. Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання  Єдиний дозвільний центр Запорізької області 
виконкому Запорізької  міської ради
2. Місцезнаходження дозвільного центру  м. Запоріжжя, вул. Українська - 50
3. Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру Понеділок – п’ятниця з 900 до 1800 ,перерва 1300 - 1345
4. Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру: В.о. зав. сан-гіг. відділу ДЗ «Запорізька лінійна СЕС» 
Чалик Микола Петрович та пом. лікаря з гігієни харчування ДЗ «Запорізька лінійна СЕС» Володська Ольга Степанівна, тел. (061) 720-24-70, тел./факс (061)720-36-60
5. Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру
5.1. Закони України (назва , частина, стаття) - Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-ІV;
- Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» № 3392 від 19.05.2011 (з 01.01.2012);
- Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” із змінами № 1745-IV (1745-15) від 03.06.2004р., статті 10, 11, 12, 33;
- Закону України «Про відходи» ст. 24, 31
5.2. Акти Кабінету Міністрів України - Постанова КМУ № 526 від 21.05.2009 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»; 
(назва , дата та номер, пункт) - Постанова КМУ № 1176 від 07.12.2005 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»;
- Постанова КМУ № 1218 від 03.08.1998р. «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»;
- Постанова КМУ № 1360 від 31.08.1998р. «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів».
5.3. Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт) - Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ України від 14.03.2006р. № 120 і зареєстрованого в Мін’юсті України від 31.03.2006р. № 362/12236 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000 № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи»»;
- ДСанПіН № 2.2.7.089-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення».
5.4 Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування  (назва, дата та номер, пункт)
6. Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру   1. Заява на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру.
2. Довідка про повний склад об’єкта експертизи та показники його ідентифікації.
3. Проект ліміту на утворення та розміщення відходів та пакет документів складений у відповідності до п.12 Постанова КМУ № 1218 від 03.08.1998р.: 
- довідка про наявність спеціально відведених в установленому законодавством порядку місць чи об’єктів розміщення відходів;
- відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для навколишнього середовища та здоров’я людини;
- довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів;
- Довідка про питомі показники утворення відходів;
- довідка про наявність установок (потужностей) з видалення відходів;
- довідка про наявність потужностей з утилізації відходів;
- копії договорів (контрактів) на передачу відходів іншим власникам;
- довідка про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення, використання і поставку відходів як вторинної сировини і відходів виробництва за поточний рік;
- інформація стосовно розміщення відходів, накопичених за попередні роки;
- наказ про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами;
- звіт про виконання планових заходів у сфері поводження з відходами за попередній рік;
- перспективний план заходів у сфері поводження з відходами, спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення відходів і запобігання їх негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
4. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження або акт дотримання санітарного законодавства (п.7.4 наказу МОЗ України від 14.03.2006р. № 120).
Матеріали після проведення експертизи не повертаються.
7. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження) Безоплатно
У разі платності :
7.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата - Постанова КМУ № 1262 від 30.11.2011р. «Про внесення змін до переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату».
(назва та реквізити нормативно-правового акту)
7.2. Розмір плати
7.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати
8. Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру  10 робочих днів 
(Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-ІV, ст. 41)
9. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру - подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; 
- виявлення в документах, поданих суб'єктом  господарювання недостовірних відомостей, надання недійсних, підроблених документів та таких, що втратили чинність;
- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру 
- відкликання заявником своєї заяви про видачу документів
- вимоги заявника щодо видачі документів у термін менш, ніж передбачений внутрішнім регламентом для цього виду документів  
- звернення заявника щодо видачі дозвільних документів, що не входять до компетенції санітарно-епідеміологічної служби 
- інші підстави, які передбачені чинним законодавством
(Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005  № 2806-ІV, п. 5ст. 41
10. Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії) Один рік 
(пп. 12, 18 Постанови КМУ № 1218 від 03.08.1998р. «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»)
11. Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру  Необхідність об’єкта є у разі відсутності акту санітарно-епідеміологічного обстеження підприємства 
/п.12 розділу 6/ Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ, ст.10; Указ Президента України № 400/2011 від 06.04.2011 «Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України», підпункт 18 пункту 4; наказ МОЗ України № 247 від 09.10.2000 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно - гігієнічної експертизи»,  п. 7.4, додаток 1, 
12. Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження) Платно
У разі платності :
12.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата - Постанова КМУ від 11.05.2006р. № 662 «Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2002р. № 1544 і від 27.08.2003р. № 1351  «ТАРИФИ  (ПРЕЙСКУРАНТИ) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби»».
(назва та реквізити нормативно-правового акту) - п. 6. Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом МОЗ України від 14.03.2006р. № 120 і зареєстрованого в Мінюсті України від 31.03.2006р. № 362/12236 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000 № 247 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи»».
12.2. Розмір плати проведення експертизи (обстеження) Вартість лабораторних (інструментальних) досліджень на підставі укладеного договору між  СЕС та заявником.
12.3. Розрахункові рахунки для внесення плати ОКПО: 20507439 МФО: 813015 ПН: 205074308267
Р/рахунок 31251272210494 Банк: ГУДКУ в Запорізькій області
13. Примітки
Просмотров: 1617 | Добавил: СистемнийАдміністратор | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Статистика

ПОШУК ПО САЙТУ

Ласкаво просимо!

Анкета

Просторість приміщення
Всего ответов: 22

...