ЦНАП М.ЗАПОРІЖЖЯ

01_004_001

РЕГЛАМЕНТ

(Інформаційна картка)

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об'єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

(назва документа дозвільного характеру)

Державний заклад "Запорізька міська  санітарно-епідеміологічна станція Запорізької області" Міністерства охорони здоров’я України

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Відділ по роботі з документами дозвільного характеру управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса: 69095, м.Запоріжжя, вул.Українська, 50.

сайт: http://dozvil.ucoz.ua/

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

понеділок – четвер: 9-00 – 18-00,

п’ятниця: 9-00 – 16-45,

обідня перерва: 13-00 – 13-45,

субота, неділя – вихідні дні.

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру:

Державні адміністратори:

Левченко Тетяна Валеріївна; тел.: (061) 787-48-83

Тур Олександра Іванівна; тел.: (061) 787-45-09

Овчинникова Надія Сергіївна; тел.: (061) 787-50-14

Біла Ольга Володимирівна; тел.: (061) 787-52-91

Радченко Ірина Юріївна; тел.: (061) 787-56-15

Кладєй Наталія Миколаївна; тел.: (061) 787-61-14

Грицак Вікторія Володимирівнател..: (061)787-45-09

Представники місцевого дозвільного органу:

 - Кобиленко Світлана Миколаївна

тел.: (061) 34-52-53;

 - Нежурко Юлія Іванівна

тел.: (061) 34-52-53;

4.1.

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011р. №3392-VI.

4.2.

Закони України (назва, частина, стаття)

- ст.1, 6, 10, 18, 22-26 Закону України від 06.09.2005р. №2809-ІV «Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»;

- Закон України від 07.04.2011р. №3204-VI «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

- п.№79 додатку до Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011р. №3392-VI

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

Додаток №1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009р. №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р №712 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів» зі змінами

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.01.2008р. № 25 «Про  затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) та їх операторів», .

5.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

відсутній

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

Підстава: п.п.№№8, 9 Постанови Кабінету міністрів України від 12.05.2007р. №712,

1. Заява для отримання експлуатаційного дозволу за формою, встановленою головним державним санітарним лікарем України.

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, засвідчена у встановленому порядку (виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

3. Копія сертифіката відповідності або свідоцтва  про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, або акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом (реконструкцією) об’єкта, або акта технічної комісії, засвідчена в установленому порядку.

4. Перелік харчових продуктів, що виробляються, переробляються або реалізуються, за підписом заявника.

5. Протоколи досліджень харчових продуктів, проведених акредитованими (атестованими) лабораторіями.

6. Протоколи досліджень фізико-хімічних факторів зовнішнього середовища, проведених акредитованими (атестованими) лабораторіями

7. Акт обстеження об’єкту (форма 315/0)

 

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

 

У разі платності:

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Згідно п.№13 Постанови КМУ від 12.05.2007р. №712 – строк проведення інспекції та видачі експлуатаційного дозволу не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати надходження заяви та необхідних документів, передбачених Постановою №712. Для усунення зауважень, визначених в акті за результатами проведення інспекції, і виконання необхідних досліджень строк видачі експлуатаційного дозволу може бути подовжений

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Подання суб"єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком.

2. Виявлення в документах, поданих суб"єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3.Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень

4. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Згідно п.№25 Постанови КМУ від 12.05.2007р. №712 строк дії експлуатаційного дозволу - необмежений

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Лабораторно-інструментальні дослідження об’єкту експертизи.

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

Так

 

У разі платності:

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003р. № 1351 із змінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р №712

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

200.00грн. без ПДВ.

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

р/р 31259272210247 ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, код ЄДРПОУ 05498341, Свідоцтво про реєстр. платника ПДВ. № 100024751. ІПН № 054983408297

13.

Примітки

-

Статистика

ПОШУК ПО САЙТУ

Ласкаво просимо!

Анкета

Які джерела інформації щодо отримання ДДХ Ви використовували?
Всего ответов: 19

...