ЦНАП М.ЗАПОРІЖЖЯ

01_006_002

01_006_002; ДОЗВІЛ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТВАРИН
Нормативно-правові акти, якими регламентцється видача документа:
Закони України:
. ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ВЕТЕРИНАРНУ МЕДИЦИНУ", СТ. 38. 
Акти Центральних органів виконавчої влади: 
 ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 22.12.2010 № 1175 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ТВАРИН"
Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування:
____
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру:
 1. ЗАЯВА. 2. ДОВІДКА ПРО ГОТОВНІСТЬ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ.3. КОПІЯ СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЗАСВІДЧЕНА В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ. 
Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру:
ДОЗВІЛ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ТВАРИН-БЕЗОПЛАТНО.
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту):
____
Розмір плати:
___
Розрахунковий рахунок для внесення плати:
___
Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру:
ДОЗВІЛ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ТВАРИН-ПРОТЯГОМ 30ДНІВ З ДАТИ НАДХОДЖЕННЯ ЗАЯВИ.
Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру:
1. ПОДАННЯ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ НЕПОВНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДОКУМЕНТА ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, ЗГІДНО ІЗ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИЧЕРПНИМ ПЕРЕЛІКОМ. 2. ВИЯВЛЕННЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПОДАНИХ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ, НЕДОСТОВІРНИХ ВІДОМОСТЕЙ. 3. НЕГАТИВНИЙ ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ОБСТЕЖЕНЬ АБО ІНШИХ НАУКОВИХ І ТЕХНІЧНИХ ОЦІНОК, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВИДАЧІ ДОКУМЕНТА ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ. 4) НЕДОТРИМАННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ; 5) УСКЛАДНЕННЯ ЕПІЗООТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ВІДПОВІДНІЙ ТЕРИТОРІЇ, ПОТУЖНОСТІ (ОБ'ЄКТІ).
Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії):
ДОЗВІЛ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ТВАРИН-НЕ БІЛЬШЕ 30ДНІВ .
Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об єкта, на який видається документ дозвільного характеру:
"ПУНКТОМ 6 ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ТВАРИН, ЗАТВЕРДЖЕНОГО ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 22.12.2010 № 1175, ВИЗНАЧЕНО, ЩО НА ПІДСТАВІ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ ГОЛОВНИЙ  ДЕРЖАВНИЙ ІНСПЕКТОР ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ПРОТЯГОМ ДВОХ РОБОЧИХ ДНІВ ПРИЗНАЧАЄ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКТОРІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДАНИХ, ЗАЗНАЧЕНИХ В ПОДАНИХ ДОКУМЕНТАХ, ТА СТАНУ ЗДІЙСНЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ.ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ОФОРМЛЯЄТЬСЯ ВІДПОВІДНИЙ АКТ, В ЯКОМУ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ЗАХОДІВ, А В РАЗІ, КОЛИ ЗАХОДИ НЕ ЗДІЙСНЮВАЛИСЯ, - ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ З ПОСИЛАННЯМ НА ВІДПОВІДНУ ВИМОГУ ЗАКОНОДАВСТВА. ЗАЗНАЧЕНИЙ АКТ ПОДАЄТЬСЯ ГОЛОВНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІНСПЕКТОРОВІ ВЕТЕРИНАРНОЇ  МЕДИЦИНИ  ВІДПОВІДНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ДОЗВОЛУ ЧИ ВІДМОВУ В ЙОГО ВИДАЧІ
"
Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження):
БЕЗОПЛАТИ
Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата (назва та реквізити нормативно-правового акту):
___
Розмір плати проведення експертизи (обстеження):
___
Розрахункові рахунки для внесення плати:
___

Статистика

ПОШУК ПО САЙТУ

Ласкаво просимо!

Анкета

Наявність інформаційних вивісок про функціонування ДЦ при вході до будинку
Всего ответов: 24

...