ЦНАП М.ЗАПОРІЖЖЯ

01_007_001

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

 

РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ У ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ ТА ОРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ДЕРЖАВНІЙ АБО КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ

____________________________________________________________________________________

(НАЗВА ДОКУМЕНТУ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ)

 

Запорізька міська рада

__________________________________________________________________

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

1

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Запорізький дозвільний центр

2

Місцезнаходження дозвільного центру

69005 вул.Українська, 50 м. Запоріжжя

3

Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру

Адміністратори: понеділок – п’ятниця з 9-00 до 18-00

Представник місцевого дозвільного органу: понеділок з 10-00 до 13-00

4

Реквізити адміністраторів та представника місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру

Адміністратори:

Тур О.І. тел. 62-13-61

Петренко С.І. тел. 62-91-43

Левченко Т.В. тел. 62-13-95

Представник дозвільного органу:

Розсоха Б.В. 224-52-31

5

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

5.1

Закони України

Земельний кодекс України від 25.10.2001 (ст. 123)

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 №3392

5.2

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 26.05.2004 №677 (п.6)

5.3

Акти центральних органів виконавчої влади

-

5.4

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

-

6

Перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

І. У випадку зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно до закону; надання земельних ділянок межі яких не встановлені в натурі (на місцевості):

1. Клопотання (заява) на ім’я міського голови про надання земельної ділянки в постійне користування (або оренду), де зазначається: назва підприємства, юридична адреса, телефон-телефакс (для юридичних осіб), прізвище, ім’я та по-батьковi, домашня адреса, телефон (для фізичних осіб); - місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення.

2. Погоджений у встановленому порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що має розроблятись на підставі встановлених земельним законодавством норм та правил та відповідати відповідній нормативно-технічній документації з питання здійснення землеустрою (готує організація, яка має ліцензію на проведення землевпорядних робіт), що отримав позитивний висновок державної землевпорядної експертизи (в передбачених законом випадках),

ІІ. У випадку відсутності зміни цільового призначення земельної ділянки, межі якої встановлені в натурі (на місцевості):

1. Клопотання (заява) на ім’я міського голови про надання земельної ділянки в постійне користування (або оренду), де зазначається: назва пiдприємства, юридична адреса, телефон-телефакс (для юридичних осiб), прiзвище, iм'я та по-батьковi, домашня адреса, телефон (для фізичних осіб); - мiсце розташування земельної дiлянки, її цільове призначення.

2. Технічна документація із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою, що має розроблятись на підставі встановлених земельним законодавством норм та правил та відповідати відповідній нормативно-технічній документації з питання здійснення землеустрою (готує організація, яка має ліцензію на проведення землевпорядних робіт);

 

7

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

8

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 45 робочих днів з дня одержання повного переліку документів визначених п.6 Регламенту (Протягом 20 робочих днів опрацьовуються отримані матеріали, готується проект рішення міської ради відповідно до вимог Регламенту Запорізької міської ради. Не менш як за 20 робочих днів проект рішення оприлюднюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» Протягом 5 робочих днів рішення підписується міським головою та передається  адміністратору у дозвільний центр для видачі заявнику)

 9

Перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1 Невідповідність проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;

2. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком

3. виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей

4. Негативний висновок за результатами проведеної державної землевпорядної експертизи

10

Строк дії документа дозвільного характеру

Строк дії необмежений

11

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

У випадках визначених ст. 9 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 05.11.2009  №1702

Органи, які проводять експертизу:

Державне агентство земельних ресурсів України, Головне управління Держкомзему у Запорізькій області (м. Запоріжжя вул. Українська, 50 тел. 62-62-43),

 

12

Платність (безоплатність проведення експертизи

Платно.

12.1

Нормативно-правові акти,

на підставі яких

стягується плата

(назва та реквізити

нормативно-правового

акту)

 

ст. 39 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 05.11.2009  №1702

12.2

Розмір плати проведення

експертизи (обстеження)

 

в розмірі 3 відсотки від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути менше 20 гривень.

12.3

Розрахункові рахунки для

внесення плати

 

Визначаються Державним агентством земельних ресурсів України.

Головне управління Держкомзему у Запорізькій області тел. 626243 р/р 31259272211042 в ГУДКУ у Запорізькій області, МФО 813015 код за ЄДРПОУ 20509639

Статистика

ПОШУК ПО САЙТУ

Ласкаво просимо!

Анкета

У опитаванні приймав участь СГД у якого кількість працівників
Всего ответов: 19

...