ЦНАП М.ЗАПОРІЖЖЯ

01_007_002

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

 

РІШЕННЯ ПРО ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

____________________________________________________________________________________

(НАЗВА ДОКУМЕНТУ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ)

 

Запорізька міська рада

__________________________________________________________________

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

 

1

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Запорізький дозвільний центр

2

Місцезнаходження дозвільного центру

69005 вул.Українська, 50 м. Запоріжжя

3

Інформація щодо графіка роботи дозвільного центру

Адміністратори: понеділок – п’ятниця з 9-00 до 18-00

Представник місцевого дозвільного органу: понеділок з 10-00 до 13-00

4

Реквізити адміністраторів та представника місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного характеру

Адміністратори:

Тур О.І. тел. 62-13-61

Петренко С.І. тел. 62-91-43

Левченко Т.В. тел. 62-13-95

Представник дозвільного органу:

Розсоха Б.В. 224-52-31

5

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру:

 

5.1

Закони України

Земельний кодекс України від 25.10.2001 (Ст. 128)

 

5.2

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» від 26.05.2004 №677 (п.6)

 

5.3

Акти центральних органів виконавчої влади

-

 

5.4

Акти місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

-

6

Перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

 1. Заява про продаж земельної ділянки на ім’я міського голови в якій зазначається місце розташування земельної ділянки, цільове призначення, розмір, площа ділянки, згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки, інформація щодо вартості згідно проведеної експертної грошової оцінки та згоди з придбання земельної ділянки за визначеною ціною;

2. Рішення міської ради про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

 3. У випадку, якщо передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки та/або якщо межі земельної ділянки не встановлювались в натурі (на місцевості) погоджений у передбаченому порядку проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (що пройшов державну експертизу в передбачених законом випадках), що має розроблятись на підставі встановлених земельним законодавством норм та правил та відповідати відповідній нормативно-технічній документації з питання здійснення землеустрою; або у випадку, якщо раніше межі земельної ділянки встановлювались та цільове призначення земельної ділянки не змінюється, технічна документація погоджена у встановленому порядку, що має розроблятись на підставі встановлених земельним законодавством норм та правил та відповідати відповідній нормативно-технічній документації з питання здійснення землеустрою;

4. доказ оплати авансового внеску (копія банківської квитанції)

 

7

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безоплатно

8

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом 45 робочих днів з дня одержання повного переліку документів визначених п.6 Регламенту (Протягом 20 робочих днів опрацьовуються отримані матеріали, готується проект рішення міської ради відповідно до вимог Регламенту Запорізької міської ради. Не менш як за 20 робочих днів проект рішення оприлюднюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» Протягом 5 робочих днів рішення підписується міським головою та передається  адміністратору у дозвільний центр для видачі заявнику)

9

Перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1 неподання  документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

2. виявлення недостовірних даних у поданих документах;

3. якщо щодо суб’єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

4. встановлена Земельним Кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

5. відмова від укладення договору про оплату  авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

6. Невідповідність проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;

7. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком

8. Негативний висновок за результатами проведеної державної землевпорядної експертизи

10

Строк дії документа дозвільного характеру

Строк дії необмежений

11

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

У випадках визначених ст. 9 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 05.11.2009  №1702

Органи, які проводять експертизу:

Державне агентство земельних ресурсів України, Головне управління Держкомзему у Запорізькій області (м. Запоріжжя вул. Українська, 50 тел. 62-62-43),

12

Платність (безоплатність) проведення експертизи

Платно

12.1

Нормативно-правові акти,

на підставі яких

стягується плата

(назва та реквізити

нормативно-правового

акту)

 

ст. 39 Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 05.11.2009  №1702

12.2

Розмір плати проведення

експертизи (обстеження)

 

в розмірі 3 відсотки від кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт, але не може бути менше 20 гривень.

12.3

Розрахункові рахунки для

внесення плати

 

Визначаються Державним агентством земельних ресурсів України.

Головне управління Держкомзему у Запорізькій області тел. 626243 р/р 31259272211042 в ГУДКУ у Запорізькій області, МФО 813015 код за ЄДРПОУ 20509639

Статистика

ПОШУК ПО САЙТУ

Ласкаво просимо!

Анкета

Наявність книги відгуків/пропозицій
Всего ответов: 23

...