ЦНАП М.ЗАПОРІЖЖЯ

01_009_001

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

 

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

(назва документа дозвільного характеру)

Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

 

1

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр - відділ по роботі з документами дозвільного характеру управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради

2

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса:

69095, м.Запоріжжя, вул.Українська, буд.50

3

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Понеділок - Четвер з 8.00 до 17.00,

П’ятниця з 8.00 до 15.45,

перерва на обід з 12.00до 13.00,

субота, неділя - вихідні.

4

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Адміністратори:

Левченко Тетяна Валеріївна; тел.: (061) 787-48-83

Тур Олександра Іванівна; тел.: (061) 787-45-09

Овчинникова Надія Сергіївна; тел.: (061) 787-50-14

Біла Ольга Володимирівна; тел.: (061) 787-52-91

Радченко Ірина Юріївна; тел.: (061) 787-56-15

Кладєй Наталія Миколаївна; тел.: (061) 787-61-14

Грицак Вікторія Володимирівна; тел..: (061)787-45-09

Уповноважені особи від місцевого дозвільного органу:

Молчанова Юлія Сергіївна,

Махінько Олександр Михайлович

тел. 224-22-67

4.1

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

 

---

4.2

Закони України (назва , частина, стаття)

Закон України «Про рекламу», частина 1 стаття 16,  Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (п.63 Переліку).

4.3

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 (у частині, що не суперечить Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»), пункт 3 (далі за текстом – Типові правила…)

4.4

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 №28 «Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання», п.3.1-3.18 Положення.

5

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування  (назва, дата та номер, пункт)

Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м.Запоріжжя, затверджений рішенням виконкому міської ради від 31.05.2010 №250, зі змінами та доповненнями від 25.08.2011 №384 (далі за текстом – Порядок розміщення…), пункт 3.1, пункти 5.1-5.38;

рішення виконкому Запорізької міської ради від 26.05.2011 №251 «Про передачу функцій робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжя», пункт 1.

6

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 

1. Заява за формою затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №1176 до якої додаються фотокартка, комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6,0Х9,0 см) на якому планується розташування рекламного засобу, ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

7

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Безкоштовно.

 

У разі платності :

                                   

7.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

                               _

7.2

Розмір плати

                                _

7.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

                                _

8

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

Протягом одного місяця з дати отримання заяви.

9

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характера, згідно із встановленим вичерпним переліком.

 

 2. Виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних відомостей.

3.Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

10

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

11

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

                                  _

12

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

                                  _

 

У разі платності :

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

                                  _

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

                                  _

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

                                     _

13

Примітки

Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій (Типові правила... п.39., Порядок розміщення... п. 10.3.)


Статистика

ПОШУК ПО САЙТУ

Ласкаво просимо!

Анкета

Наявність інформаційних вивісок про функціонування ДЦ при вході до будинку
Всего ответов: 24

...